Montaż prowadnic do szuflad

W celu zapewnienia optymalnego działania prowadnic ważne jest, aby były one zamontowane równolegle do siebie, zarówno w tej samej pozycji poziomej jak i pionowej oraz miały odpowiednią przestrzeń boczną. Dlatego szafki i szuflady muszą być wykonane we właściwych wymiarach, są kwadratowe i równoległe.

Sprawdzić przestrzeń boczną

Przestrzeń boczna, która odnosi się do przestrzeni pomiędzy szafką i szufladą, w której zostanie zamontowana prowadnica, powinna być odpowiednia i wszędzie taka sama. Zwykle zaleca się, aby przestrzeń boczna była nieco większa od szerokości prowadnicy, zwykle o +0,2 mm do +0,5 mm, ale należy oprzeć się na odpowiedniej instrukcji montażu lub kart charakterystyki.

Side space

Na przykład prowadnica 3832 ma grubość 12,7 mm. Dlatego boczna przestrzeń powinna wynosić od 12,9 mm do 13,2 mm. Koniecznie należy dopilnować, żeby odstęp był jednolity na całej długości prowadnicy.

 

Jak zamontować prowadnice do szuflad, aby działały poprawnie?

 

Ustawienie prowadnic we właściwym położeniu i na odpowiedniej wysokości może stanowić następne wyzwanie, zwłaszcza gdy instaluje się je w całkowicie zmontowanym meblu, szczególnie od środka i z tyłu szafki. Precyzyjne nawiercenie otworów przed zmontowaniem szafki pozwoli zminimalizować ten problem, jednak kluczowe znaczenie ma dokładność wykonania i montażu

Korzystanie z prowadnic z mechanizmem rozłączania, takich jak seria 3832 (na ilustracji) pozwoli na zdemontowanie prowadnicy w celu oddzielnej instalacji elementów montowanych w korpusie i do szuflady. Można wtedy łatwo zamontować we właściwym położeniu zewnętrzny element w korpusie, a wewnętrzny element do szuflady.

 

1. Pokazuję dźwignię rozłączającą w prowadnicy 3832

 

Disconnect

 

2. Zaznacz położenie prowadnic w korpusie szafki, a następnie zamontuj je w podłużnych otworach(„fasolkach”) umożliwiających późniejszą korektę. Jeszcze nie dokręcaj wkrętów. Odstęp między prowadnicą a przednią krawędzią korpusu szafki powinien wynosić 2 mm

Installing inner member

3. Następnie zamontuj element wewnętrzny z boku szuflady - wzdłuż osi lub tuż pod osią, co zapewni maksimum stabilności. Przednia krawędź elementu prowadnicy powinna zostać zamontowana w odstępie 2 mm od frontu szuflady. Wypoziomuj, wyrównaj i wkręć wkręty w okrągłe otwory. Teraz możesz dokręcić pozostałe wkręty. Niektóre prowadnice są z przodu wyposażone w krzywki pozycjonowania umożliwiające regulację góra/dół.

Installing outer member

 

4. Ponowne zainstalowanie szuflady

Jest niezmiernie ważne, aby przy wsuwaniu szuflady do szafki koszyczek łożyskowy znajdował się w przednim położeniu. Teraz, trzymając poziomo szufladę, wsuń jedne elementy prowadnic w drugie i delikatnie domykaj szufladę. Koszyczek łożyskowy zacznie przemieszczać się do tyłu, co spowoduje pewien opór, jednak delikatnie kontynuj, aż do całkowitego zamknięcia szuflady. Otwórz i zamknij szufladę kilkukrotnie, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Powyższe wskazówki dotyczą szuflad lub jednostek ruchomych bez paneli przednich lub z frontem nakładany.

 

Użycie frontu wpuszczanego
W przypadku frontu wpuszczanego odległość prowadnic od przedniej krawędzi należy zwiększyć odpowiednio o grubość frontu szuflady. Należy pamiętać o odsunięciu krawędzi prowadnicy od frontu szuflady o 2 mm.


Użycie prowadnicy nierozłącznej
Wiele naszych prowadnic nie jest wyposażonych w mechanizm rozłączania, dlatego też ich zamontowanie może być bardziej wymagające. Mocowanie prowadnicy do korpusu szafki odbywa się praktycznie tak samo jak wyżej opisano, z tą różnicą, że element ruchomy jest na stałe połączony z elementem nieruchomym. Prowadnice wyposażono w specjalne otwory dostępowe, które umożliwiają instalującemu dostęp do wszystkich otworów przewidzianych do mocowania.

 

Zamontowanie szuflady lub jednostki ruchomej do prowadnicy wymaga w tym przypadku więcej niż jednej pary rąk. Precyzyjne oznaczenie i w miarę możliwości nawiercenie otworów w szufladzie lub jednostce ruchomej z pewnością ułatwi montaż. Prowadnica powinna znajdować się w pozycji maksymalnie wysuniętej, aby widoczne były wszystkie istniejące punkty mocowania. Niektóre z nich mogą być widoczne tylko przez otwory dostępowe istniejące w elemencie prowadnicy. Wkręty mocujące wkłada i dokręca się zasadniczo tak samo, jak wyżej opisano.

 

Po zakończeniu montażu całkowicie otwórz i zamknij szufladę kilkukrotnie, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Jeżeli szuflada nie wysuwa się lekko, przyczyną może być:
• Wada produktu
• Nieprawidłowe zainstalowanie